Tin tức - sự kiện

  • ÔNG TỔ NGÀNH IN ẤN VÁN GỖ

    ÔNG TỔ NGÀNH IN ẤN VÁN GỖ

    Nhờ hai lần đi sứ sang Trung Quốc, ông đã học được nghề in ấn mộc bản ở đây. Khi về nước, ông đã truyền bá nghề này cho nhân dân hai làng Liễu Tràng, Hồng Lục ở quê ông, khiến nghề in nơi đây trở nên phát triển. Chính vì lẽ đó, ông đã được coi là ông tổ sáng lập ra nghề in ở Việt Nam

Hiển thị từ4 đến4 trên4 bản ghi - Trang số2 trên2 trang