Đối Tác Vàng - DC
Địa chỉ: Lô GD 4-12 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi -Thanh Trì-HN
Tel: 04 36857508/09 FAX: 04 36857507
Mobile: 091 286 2425 - 098 880 9669
Email:
Doitacvang@gmail.com
Golden@doitacvang.com
Dungdtv@gmail.com
Dungdtv@doitacvang.com